Partiforeningen

Socialdemokratiet i Fredericia er både en kreds- og kommunalforening.

Vi holder til i lokaler nær Ungdommens hus, i kælderen ved Norgesgade 44, i Fredericia.

Vi er en forening i rivende udvikling og det er vigtigt for os at være i tæt samarbejde med DSU og den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Medlemsinddragelse er en absolut topprioritet for os, for det er gennem medlemmer, vi har en stærk kontakt til virkeligheden. For os er det helt afgørende at politik handler om hverdagen, og her er vi helt afhængige af et stort netværk overalt i kommunen. Men medlemmerne er også vigtige, fordi det ofte er dem, der kan komme med input, ideer. Og også med kritik af tingenes tilstand.

Karsten Kordtz er formand for kredsen.

Christian Bro er borgmester for Fredericia, valgt for Socialdemokratiet. Derudover har socialdemokratiet Fredericia otte medlemmer af byrådet, der sammen med borgmesteren gør et stort stykke arbejde for at styrke vækst og udvikling i Fredericia.

I Regionsrådet for Region Syddanmark er vi repræsenteret af Bente Gertz.

Når demokratiet arbejder

 

Som medlem af partiforeningen har du indflydelse på den politik, der bliver ført i kommunen. Det har du bl.a. ved at være med til at:

  • vedtage de overordnede linjer for den politik, vores medlemmer af byrådet skal føre.
  • deltage i debatter med synspunkter, opbakning, kritik, spørgsmål.
  • vælge hvem vi opstiller til valg eller selv blive kandidat.
  • møde politikere og beslutningstagere
  • deltage i kurser og konferencer om aktuelle politiske spørgsmål.
  • afvikle valg som valgtilforordnet.
  • sikre et lige og fair retssystem som domsmand eller nævning.

Om du er medlem eller ej, så kan du være med til at sprede budskabet om vores politik. Du er altid velkommen til at kontakte vores medlemmer af byrådet, hvis du har spørgsmål omkring forholdene i Fredericia Kommune.

Læs mere om at være med til at sprede det gode budskab her.

Vær ambassadør for vores politik

Om du er medlem eller ej, så kan du være med til at sprede budskabet om vores politik. Du er altid velkommen til at kontakte vores medlemmer af byrådet, hvis du har spørgsmål omkring forholdene i Fredericia Kommune.

Læs mere om at være med til at sprede det gode budskab her.

Bliv medlem af Socialdemokratiet

Der er nok ikke mange, der er helt enige med det politiske parti, de mest bakker op om. Heller ikke hos os. Men hvis du i de store linjer er enig med vores politiske projekt om et bæredygtigt velfærdssamfund, så håber vi, at du vil melde dig ind i partiet. Du bestemmer selv, hvor aktiv du ønsker at være, men dit medlemskab alene er en kæmpe hjælp og støtte i vores daglige arbejde. Læs mere om Socialdemokratiets overordnede mål i vores principprogram (eksternt link), og læs mere om vores kommunale valgprogram.

Bliv medlem af Socialdemokratiet

Du er også altid velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen eller byrådsgruppen.

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.