Udvalg

Økonomi- og formaliaudvalg

Økonomi
Dokumentation, vedtægter og formalia
Fundraising
Ressourcer fra hovedorganisationen

Politiske udvalg

Børne- og uddannelsespolitisk netværk

Diskutere, udvikle og formulere nye socialdemokratiske visioner og ideer på 0-18-års området. Netværket skal gennemføre drøftelser med byrådsgruppen, socialdemokratiske landspolitikere, organisationer, personalegrupper forældre – og børn. Netværket skal udfordre, give med- og modspil, stille de frække spørgsmål og give bud på, hvordan vi kan udvikle hele området.

Seniorpolitisk netværk

Diskutere, udvikle og formulere nye socialdemokratiske visioner for hele det seniorpolitiske område. Netværket skal også inddrage ældreorganisationer, personalegrupper, organisationer og andre interessenter og skal løbende kunne drøfte såvel dagsaktuelle temaer samt udvikle visioner for hele området

Landspolitisk netværk

Netværket skal drøfte relevante landspolitiske temaer, være sparringsgruppe for folketingskandidaten og – i samarbejde med kampagneudvalget – forberede og gennemføre folketingsvalgkampe

Medlemspleje og aktivitetsudvalg

Årshjul
Lokale aktiviteter
Aktiviteter fra hovedorganisationen

Kommunikation og digitalt

Website & arbejdsplatforme
Udsende nyhedsbreve til medlemmer
Drive og kommunikere via SoMe
Annoncering

Kampagneudvalg

Medlemshvervning
Forberedelse af valgkampe