Tillidsvalgte i partiforeningen

Bag partiet og mærkesagerne i kommunen står bestyrelsen. Vi er dem, der sørger for at tænke og arbejde med politikken, aktiviteterne og fælleskabet rundt i kommunen. Bestyrelsen repræsenterer et udsnit af borgere i kommunen – fra din nabo til din bedstemor.

Vi er alle optaget af det, du synes, tænker og oplever – og vi arbejder for at skabe det bedste samfund og den bedste kommune.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer og to suppleanter. Du må gerne skrive til os personligt.


Fungerende Formand

Karsten Cordtz

Tlf. 4260 2524

karstencordtz@gmail.com

Fungerende Næstformand

Gitte Vetter

Kasserer

Lone Thomhav

Tlf. 6120 7125
soc.lonethomhav@gmail.com
Bestyrelsesmedlem

Pertti Frandsen

Bestyrelsesmedlem

Helle Bang Andersen

Bestyrelsesmedlem

Mads Warming

Bestyrelsesmedlem

Dorthe Fallesen Frimann

Bestyrelsesmedlem

Dan Ravn Larsen

Bestyrelsesmedlem

Martin Langemose

Suppleant

Morten Jeppesen

Bestyrelsesmedlem

Jens Christian Gammelby Jensen

Suppleant

Henning Herlufsen

Suppleant

Henrik Termansen