Tillidsvalgte i partiforeningen

Bag partiet og mærkesagerne i kommunen står bestyrelsen. Vi er dem, der sørger for at tænke og arbejde med politikken, aktiviteterne og fælleskabet rundt i kommunen. Bestyrelsen repræsenterer et udsnit af borgere i kommunen – fra din nabo til din bedstemor.

Vi er alle optaget af det, du synes, tænker og oplever – og vi arbejder for at skabe det bedste samfund og den bedste kommune.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer og to suppleanter. Du må gerne skrive til os personligt.


Formand

Mads Funding

Tlf. 6011 3688
madsfu@icloud.com
Næstformand

Karsten Cordtz

Tlf. 4260 2524
karstencordtz@gmail.com
Kasserer

Lone Thomhav

Tlf. 6120 7125
soc.lonethomhav@gmail.com
Bestyrelsesmedlem

Anette Hyre-Jensen

Bestyrelsesmedlem

Nikolaj Bramsø

Bestyrelsesmedlem

Mads Warming

Bestyrelsesmedlem

Pertti Frandsen

Bestyrelsesmedlem

Henning Herlufsen

Bestyrelsesmedlem

Jens Christian Gammelby Jensen

Bestyrelsesmedlem

Leif Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Dorthe Fallesen Frimann

Suppleant

Helle Bang Andersen

Suppleant

Lars Midtgaard Andersen